czwartek, 28 lipca 2011

Metody, techniki i narzędzia badawcze wg Tadeusza Pilcha

Metoda może zostać uznana za pojęcie najszersze i nadrzędne w odniesieniu do techniki i narzędzia. Technika zaś jest narzędziem podrzędnym wobec metody i nadrzędnym w stosunku do narzędzia badawczego. Narzędzie zaś ma najwęższy zakres i jest pojęciem podrzędnym wobec metody i techniki. 

Całość zależności w formie uproszczonej przedstawia poniższy rysunek:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 72.

Wspomniana kolejność omawiania metod, technik i narzędzi jest jednocześnie zgodna z przebiegiem procesu badawczego, co widać poniżej:
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 72.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz